Алгебра 10 клас (Профільний рівень) Мерзляк А.Г., Номіровський Д,А., Полонський В.Б., Якір М.С.

Алгебра 10 клас (Профільний рівень)

Засвоєння алгебраїчних формул та закономірностей веде до планомірного виробленню навичок, що дозволяють перевіряти теорію на практиці. Все-таки роль теорії при оволодінні точними предметами скоріше проміжна, ніж основна.

Завданням пропонованого решебника є раціональний розподіл часу, виділеного на кожне заняття. У урочном плануванні центральне місце повинні посідати практичні розбори алгебраїчних задач, рівнянь. Рівень підготовки десятикласників визначають методом тестування, а також само-контролем.

Згідно зі статистикою, учні, використовують збірки готових домашніх завдань, отримують кращі оцінки. Посібник «ГДЗ - Алгебра (Профільний рівень)» Мерзляка є чудовим підмогою для десятикласників. Книга містить зразки розв'язання типових прикладів, згрупованих по параграфах підручника. Посібник Мерзляка не примітивна підказка для школяра, вона містить доступні роз'яснення до хитромудрим прикладів і завдань-головоломкам.

Використовуючи посібник, десятикласник отримує відмінний джерело контролю знань, розуміння своєї значущості в навчальному процесі. Збірник Мерзляка – ваша надійна шпаргалка, з якою виконання домашки з алгебри не забере багато часу.

Ответы Алгебра 10 клас (Профільний рівень) Мерзляк А.Г., Номіровський Д,А., Полонський В.Б., Якір М.С.

§ 1. МНОЖИНИ. ОПЕРАЦІЇ НАД МНОЖИНАМИ

1. Множина та її елементи

10111516

2. Підмножина. Операції над множинами

3132333536373940434649

3. Скінченні множини, взаємно однозначна відповідність

52535455565758596061

4. Нескінченні множини. Зліченні множини

62636465666768697071

_____________

§ 2. ФУНКЦІЇ, МНОГОЧЛЕНИ, РІВНЯННЯ І НЕРІВНОСТІ

5. Повторення та розширення відомостей про функцію

8889 909394 959798 73747677787980 81828384858687

6. Зростання і спадання функції. Найбільше і найменше значення функції

109110111112113 101102103104106107108 116117123124125131132133

7. Парні і непарні функції

162163

9.

214215 202203205207212213

12. Метод інтервалів

253 254 255 256 258 259 260 261 262 263 265 266 268

13. Рівняння й нерівності з параметрами

270 271 272 273 274 276 277 278 279 280 281 283 285 286 288 290

14. Рівняння і нерівності, які містять знак модуля

292 295 296 297 298 301 304 306 308 309 311 313 316 318 320

15. Рівняння з двома змінними та його графік

321 322 324 329 332 334 337

16. Нерівності з двома змінними

339 341 342 344 345 348 351 352 346347

17. Системи нерівностей із двома змінними

354 355 356 358 359 362 363 364

18. Ділення многочленів. Корені многочлена. Теорема Безу

366 371 372 374 377 382

19. Алгебраїчні рівняння

386 387

20. Метод математичної індукції

391 392 393 394 398 402

_____________

§ 3. СТЕПЕНЕВА ФУНКЦІЯ

21. Степенева функція

417 418 419 420 423 424 427 428 432 433

22. Степенева функція з цілим показником

445 446 448 449 450

23. Означення кореня n-го степеня

473 476 478 479 480 481 482 483

25. Тотожні перетворення виразів

543

26.

548 549 550 551 552 566 567 568 569 570 571 572 573 574

27. Означення степеня з раціональним показником

590 591 592

28. Перетворення виразів, які містять степені з раціональним показником

611 612

29. Ірраціональні рівняння

613 616 617 629 630

30. Метод рівносильних перетворень

632 633 635 637 639 640

31. Різні прийоми розвu0026#39;язання ірраціональних рівнянь та їх систем

645 646 647 648 650 652 653 654

32. Ірраціональні нерівності

662 664 665 666 667

_____________

§ 4. ТРИГОНОМЕТРИЧНІ ФУНКЦІЇ

33. Радіанне вимірювання кутів

692 693 694

34. Тригонометричні функції числового аргументу

703 704 712

36. Періодичні функції

743 744

37. Властивості і графіки функцій y=sinx i y=cosx

761 762 763 766 775 776 777 778

38. Властивості і графіки функції y = tgx i y = ctgx

793 794

39. Основні співвідношення між тригонометричними функціями

803 811 812 813 815

40. Формули додавання

843 845 846 847 848 849 850 851 853 855 857 858 859 861

42. Формули подвійного, потрійного і половинного аргументів

898 899 901 909 910 911 912 915 924 926 929 930 932

43. Формули для пертворення суми і різниці у добуток

938 949 951

_____________

§ 5. ТРИГОНОМЕТРИЧНІ РІВНЯННЯ І НЕРІВНОСТІ

46. Рівняння cos x = b

979 981 982 984 986 988 991

47. Рівняння sin x = b

1007 1009 1013

48. Рівняння tg x = b i ctgx = b

1032

49. Рівняння y = arccos x i y = arcsіn x

1036 1058 1061 1063 1070 1071 1072

50. Функція y = arctg x i y = arcctg x

1077 1081 1082 1083 1084 1088 1089 1091

51. Тригонометричні рівняння, що зводяться до алгебраїчних

1126 1130 1133

52. Розв’язування тригонометричних рівнянь

1145

_____________

Алгебра 10 класс: схожі решебники