Алгебра 10 класс. Академический уровень (для русских школ) Нелин Е.П.

Алгебра 10 класс. Академический уровень (для русских школ)

Алгебра є, мабуть, найважчим навчальним предметом у школі, і старшокласники знають про це. Дійсно, даний предмет багатьом школярам дається насилу. Курс алгебри старшої паралелі включає в себе вирішення багатьох «хитромудрих» формул «непростих» рівнянь, нерівностей та «хитромудрих» завдань. Крім того, у навчальному закладі учні освоюють і інші не менш важкі предмети, тому часто домашка з алгебри викликає труднощі і складність, впоратися з якими без допомоги ззовні деколи важко. В даній ситуації відвідування репетитора не завжди можливо (так, і ціна за годину репетиторства часом «захмарна»). Але вихід із ситуації є! Стати підказкою для школяра може посібник Е. П. Неліна «Алгебра, академічний рівень (для російських шкіл)», де докладно і доступно розписано ключі вирішення всіх завдань з підручника.

В даному решебнике не тільки є готове домашнє завдання, але і детально описані всі можливі ходи виконання математичних завдань. Таким чином, ГДЗ дозволить вникнути і вивчити всі тонкощі непростих домашніх завдань по алгебрі. Використовуючи готове домашнє завдання з предмету алгебра, учень старших класів спокійно може готуватися до майбутньої підсумкової атестації.

Ответы Алгебра 10 класс. Академический уровень (для русских школ) Нелин Е.П.

РАЗДЕЛ I

Дополнительные упражнения к раздeлу I

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17

§ 1. Множества | 1.1. Множества и операции над ними

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

§ 1. Множества | 1.2. Числовые множества. Множество действительных чисел

2 3 4 5 6

§ 2. Функции | 2.1. Понятие числовой функции. Простейшие свойства числовых функций

1 2 3 5 7 8 9 10 11 12 13

§ 2. Функции | 2.2. Свойства и графики основных видов функций

1 3 4 5

§ 2. Функции | 2.3. Построение графиков функий с помощью геометрических преобразований

1 2 3 4 5 6 7

§ 2. Функции | 2.4. Обратная функция

1 2 3

§ 3. Уравнения | 3.1. Уравнения-следствия и равносильные преобразования уравнений

1 2 6 7 8 9 10 11

§ 3. Уравнения | 3.2. Приминение свойств функций для решения уравнений

1 2 3 4 5

§ 4. Неравенства равносильные преобразования и общий метод интервалов

1 2 3

§ 5. Графики уравнений и неравенств с двумя переменными

1 2 3 4 5

§ 6. Метод математической индукции

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12

§ 7. Многочлены от одной переменной и действия над ними | 7.1. Определение многочленов от одной переменной

1 2 3 4 5 6

§ 7. Многочлены от одной переменной и действия над ними | 7.2. Действия над многочленами. Деление многочлеа на многочлен с остатком

1 2 3 4

§ 7. Многочлены от одной переменной и действия над ними | 7.3. Теорема Безу. Корни многочлена. Формулы Виета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

§ 7. Многочлены от одной переменной и действия над ними | 7.4. Схема Горнера

1 2 3

§ 7. Многочлены от одной переменной и действия над ними | 7.5. Нахождение рациональных корней многочлена с целыми коэфициентами

1 2 3 4 5 6

§ 8. Уравнения и неравенства, содержащие знак модуля

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

§ 9. Уравнения и неравенства с параметрами

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

_____________

РАЗДЕЛ IV. ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА

Дополнительные упражнения к разделу IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 22 23 25 30 35

§ 23. Обратные тригонометрические функции

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

§ 24. Решение простейших тригонометрических уравнений

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

§ 25. Решение тригонометрических уравнений, отличающихся от простейших

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

§ 26. Решение систем тригонометрических уравнений

1 2 3 4 5 6 7 8

§ 27. Решение тригонометрических неравенств

1 2 3 4 5 6 7

§ 28. Примеры решений более сложных тригонометрических уравнений

1 2 3 4 5 6

§ 29. Тригонометрические уравнения и неравенства с параметрами

1 2 3 4 5 7 9 10

§ 30. Решение тригонометрических неравенств

1 2 3 4 5 6 7 8 9

_____________

РАЗДЕЛ III. ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ

Дополнительные упражнения к разделу III

1 2 3 4

§ 16. Радианная мера угла

1 3 4 5 6

§ 17. Тригонометрические функции угла числового аргумента

2 3 4 5

§ 18. Свойства тригонометрических функций

1 2 3 4

§ 19. Графики функций синуса, косинуса, тангенса и котангенса и их свойства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

§ 20. Соотношение между тригонометрическими функциями одного аргумента

1 2 3 4 5

§ 21. Формулы сложения и их следствия | 21.1. Формулы сложения

1 2 3 4

§ 21. Формулы сложения и их следствия | 21.2. Формулы двойного аргумента

1 2 3 4 5 6 7 8

§ 21. Формулы сложения и их следствия | 21.3. Формулы сведения

2 4

§ 21. Формулы сложения и их следствия | 21.4. Формулы суммы и разности тригонометрических функций

1 3 4 5

§ 22. Дополнительные формулы тригонометрии | 22.1. Формулы тройного и половинного аргументов

1 2 3 4 5 6 7 8

§ 22. Дополнительные формулы тригонометрии | 22.2. Формула преобразования выражения asin ? + bcos ?

1 2 3 4

_____________

РАЗДЕЛ II

Дополнительные упражнения к разделу II

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

§ 10. Корень n-й степени и его свойства

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

§ 11. Иррациональные уравнения

1 2 3 4 5 6 7 8

§ 12. Обобщение понятия степени. Степенная функция, ее свойства и график | 12.1. Обобщение понятия степени

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

§ 12. Обобщение понятия степени. Степенная функция, ее свойства и график | 12.2. Степенная функция, ее свойства и график

1 2 3 4

§ 13. Применение свойств функций к решению иррациональных уравнений | 13.1. Применение свойств функций к решению иррациональных уравнений

1 2 3 4 5

§ 13. Применение свойств функций к решению иррациональных уравнений | 13.2. Примеры других способов решения иррациональных уравнений

1 2 3 4 5

§ 14. Иррациональные неравенства

1 2 3 4 5 6 7 8

§ 15. Решене иррациональных уравнений и неравенств с параметрами

1 2

_____________

Алгебра 10 класс: схожі решебники